Wysyłka darmowa gratis  Szybka dostawa - wysyłka w 24h  

Infolinia  Infolinia  +48 71 319 81 88

Regulamin sklepu

§1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.perfectplus.com.pl jest: Perfectplus Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Józefa Chełmońskiego 10, 51-630 Wrocław
Nip: 898-221-82-87

Regon: 363920601

Krs: 0000606381


§2. Sklep umożliwia zakup towarów z ofert firmy Perfectplus w drodze zamówienia przez Internet.

§ Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego. §3.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna ze zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad. §4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

§5. Na wszystkie zakupione produkty wystawiamy faktury VAT.

§6. Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zamówione produkty staramy się wysłać w ciągu 24 godzin. Koszty transportu pokrywa kupujący zgodnie z cennikiem usług firmy kurierskiej.

§7. Możliwe są dwie formy płatności. Przelew - rezerwujemy towar na magazynie i przesyłamy informację z danymi do przelewu. Po zaksięgowaniu wpłaty lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu, przygotowujemy towar i wysyłamy. Pobranie - zapłata gotówką kurierowi przy dostawie.

§8. Standardowy czas realizacji zamówienia to 1-2 dni robocze. Jest to czas potrzebny do skompletowania zamówionych produktów oraz realizacji wysyłki. W przypadku, gdyby czas realizacji byłby dłuższy niż podany, kontaktujemy się z kupującym, alby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.

§9. Firma kurierska dostarcza zamówienia w ciągu 1-3 dni roboczych. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

§10. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt sklepu za pomocą firmy kurierskiej.

§11. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru. Zwrot może nastąpić jedynie w następujących przypadkach, gdy produkty nie były używane i nie zostały w żaden sposób uszkodzone. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Przesyłka powinna zawierać oryginalne opakowanie, a jeśli nie jest to możliwe powinna zostać zapakowana w sposób, który w takiej samej mierze gwarantuje bezpieczny transport. Nabywca odsyła produkty na swój koszt taką samą drogą, jaką otrzymał przesyłkę. Zwracamy pieniądze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i towaru.

§12. Ustosunkowujemy się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to że uznano żądanie za uzasadnione.

§13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub wymianą na inny, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

§14. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą sklepu internetowego, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

§15. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

§16. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa

§17. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie, może usunąć swoje Konto.

§18. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

§19. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Firmy